Quản lý sinh viên

Quản lý sinh viên

Khoa TC-NH T/B đến SV NCKH Khóa 2010 và sinh viên khá giỏi khóa 2011 tham dự hội thảo “Xếp hạng và đánh giá doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại c

- Thành phần tham gia

    + Tất cả sinh viên NCKH Khóa 2010 bắt buộc phải tham dự

    + Sinh viên khá giỏi khóa 2011 bắt buộc phải tham dự

    + Các sinh viên quan tâm đến chủ đề này

- Thời gian: Buổi sáng lúc 7g30 ngày 23/11/2013

-  Địa điểm: Phòng B405, Cơ sở 1, ĐH Lạc Hồng

Lưu ý: Sinh viên đi dự đầy đủ, ăn mặc lịch sự, kín đáo, khi đi mang theo thẻ sinh viên.

Đề nghị các bạn sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện nghiêm túc thông báo này.