Quản lý sinh viên

Quản lý sinh viên

Thông báo tham gia đăng ký giải cầu lông sinh viên lần 2 năm 2014

- Kế hoạch chi tiết: xem tại đây

Mẫu đăng ký thi đấu

Lưu ý:

BTC nhận đăng ký tham gia thi đấu như sau:

- Đối với hình thức đơn: 40 vận động viên (20 đơn nam và 20 đơn nữ)

- Đối với hình thức đôi: 60 đội (30 đôi nữ, 30 đôi nam nữ)