Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH thông báo khẩn đến SV NCKH khóa 2010

Nhằm phổ biến một số quy định về cách thức nộp bài báo cáo NCKH và một số mốc thời gian quan trọng Sinh viên thuộc diện NCKH khóa 2010 cần lưu ý. Nay Khoa TCNH tổ chức buổi gặp các bạn SV NCKH khóa 2010 vào lúc 14h00, thứ 5 - ngày 03/04/2014, tại phòng B403 - Cơ sở 1.

Lưu ý các bạn sinh viên NCKH khóa 2010 có mặt đầy đủ.