Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH t/b thời gian tổ chức báo cáo tiến độ NCKH SV Khóa 2010 lần 2_tháng 04/2014

Khoa TCNH thông báo đến sinh viên NCKH khóa 2010 kế hoạch tổ chức báo cáo tiến độ NCKH SV lần 2_tháng 04/2014 như sau:

Thời gian báo cáo: Ngày 08/04/2014

Địa điểm: Phòng B304 - B403 - B405 (Cơ sở 1, trường ĐH Lạc Hồng)

Danh sách phân nhóm báo cáo sẽ được thông báo sau, đề nghị các bạn SV NCKH khóa 2010 lưu ý theo dõi thông tin trên website của Khoa TCNH.

Hạn chót để sinh viên nộp bài báo cáo + mẫu báo cáo tiến độ định kì về Khoa là 11h00 thứ 2, ngày 07/04/2014. (Sau thời gian này nếu SV không nộp bài thì bộ phận NCKH sẽ coi như sinh viên không tham gia kì báo cáo tiến độ lần 2_tháng 04/2014)

Trân trọng thông báo.