Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

TB đến những SV do thầy Hùng hướng dẫn BCTT khoá 2010 và thực tập lại.

Thông báo những SV do thầy Hùng hướng dẫn BCTT (khoá 2010 và thực tập lại) sẽ dời lịch gặp lần 4, từ buổi sáng thứ 5 sang chiều thứ 5, lúc 16h00 ngày 10/4/2014 tại phòng B402. Trân trọng thông báo.