Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH t/b danh sách phân nhóm báo cáo tiến độ NCKH SV khóa 2010 lần 2 - tháng 04/2014

Khoa Tài chính - Ngân hàng trân trọng thông báo đến các bạn SV thuộc diện NCKH khóa 2010 nhưng nội dung liên quan đến buổi báo cáo tiến độ lần 2 - tháng 04/2014 như sau:

+ Thời gian làm việc: Ngày 08/04/2014, buổi sáng: 8h - 11h, buổi chiều 13h30 - 16h.

+ Danh sách phân nhóm và phòng báo cáo: Sinh viên xem danh sách tại đây