Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH thông báo đến các bạn sinh viên Báo cáo tốt nghiệp Khóa 2010:

Khoa TCNH thông báo đến các bạn sinh viên Báo cáo tốt nghiệp Khóa 2010:

Nay Khoa TCNH thông báo tiến hành thu hồ sơ xét điểm hợp đồng lao động (nếu có) đối với sinh viên thực tập khóa 2010 và thực tập lại cùng khóa 2010. Thời gian thu là vào Thứ 2 và Thứ 7 từ ngày 23/03/2014 hạn chót 04/05/2014. Chú ý nếu đã đầy đủ hồ sơ xét thì mong các bạn nộp về Khoa sớm. Nộp trực tiếp cho Thầy Minh.

Trân trọng.