Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH t/b đến SV NCKH khóa 2010 thời gian tổ chức buổi hướng dẫn viết bài báo khoa học

Bộ phận NCKH - Khoa TCNH trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên NCKH khóa 2010 thời gian tổ chức buổi hướng dẫn viết bài báo khoa học và tóm tắt đề tài, cụ thể như sau:

Thời gian: 14h30, thứ 7, ngày 19/04/2014.

Địa điểm: Phòng B304 - Cơ sở 1.

Đề nghị các bạn sinh viên NCKH khóa 2010 có mặt đầy đủ.