Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo những SV do thầy Minh hướng dẫn

Thông báo những SV do thầy Minh hướng dẫn BCTT (khoá 2010 và thực tập lại) đã có bài sửa báo cáo thực tập. Kính mong các bạn lên Khoa lấy, và nhanh chóng chỉnh sửa. Trân trọng thông báo.