Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TC-NH thông báo lịch gặp SV BCTN do Thầy Nhật hướng dẫn.

Sinh viên K2010 do Thầy Nhật hướng dẫn vui lòng xem chi tiết lịch gặp tại đây.

Sinh viên thực tập lại do Thầy Nhật hướng dẫn sẽ gặp Thầy vào ngày 29/04/2014 lúc 16h00.

Sinh viên khi gặp Thầy vui lòng in nội dung 3 chương, in 2 mặt, không cần đóng bìa.

Trân trọng thông báo.