Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH t/b cách thức nộp báo cáo NCKH của sinh viên khóa 2010

Khoa TCNH trân trọng thông báo cách thức nộp báo cáo NCKH của sinh viên khóa 2010 về Khoa

  • Thời gian nộp: Từ ngày 24/04/2014 đến 16h00 ngày 26/04/2014.
  • Cách thức nộp báo cáo:

- SV NCKH nộp 5 cuốn báo cáo NCKH đúng biểu mẫu quy định của nhà trường (đóng gáy lò xo – có thể in 2 mặt). 

- 1 sổ nhật ký thực tập có xác nhận của GVHD.

- 1 bản gốc Phiếu nhận xét đề tài nghiên cứu khoa học (nộp rời).

- 1 bản gốc Phiếu nhận xét thực tập của đơn vị thực tập (nộp rời).

- 1 bài báo khoa học có độ dày từ 5 đến 10 trang (theo mẫu quy định của nhà trường, SV nộp bản in đóng thành tập và file văn bản).

- 1 bản tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học trong 1 trang A4 (nộp cả bản in và file văn bản có chữ ký của GVHD).

- 1 đĩa CD ghi các  nội dung sau:

         + Nội dung của báo cáo NCKH.

         + Bài báo NCKH 

        + Lý lịch sinh viên, phiếu nhận xét đề tài NCKH, phiếu nhận xét thực tập, bản tóm tắt báo cáo NCKH trong 1 trang A4. (Sinh viên scan lại 04 loại giấy tờ nêu trên và ghi vào đĩa )