Thực tập cuối khóa

Tài chính ngân hàng - XXX  »  Thực tập cuối khóa

Thông báo lịch gặp đến sinh viên BCTN do T. Lộc hướng dẫn

Thông báo lịch gặp đến sinh viên BCTN do T. Lộc hướng dẫn

  - Thời gian: 

      + Sinh viên các lớp 10TC111, 10TC113, 10TC115, 10TC116, Thực tập lại gặp vào thứ 4 ngày 07/05/2014 lúc 14h30.

      + Sinh viên các lớp 10TC120, 10TC123 gặp vào thứ 6 ngày 09/05/2014 lúc 14h30.

-  Địa điểm: B201, cơ sở 1, ĐH Lạc Hồng

-  Nội dung: Sửa toàn văn và nhận nhật ký thực tập

  Trân trọng thông báo