Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo lịch gặp ngày 06/05/2014 đến sinh viên do Thầy Minh hướng dẫn

Thông báo đến sinh viên do Thầy Minh hướng dẫn, các bạn sẽ gặp Thầy vào lúc 09h00 ngày 06/05/2014 tại văn phòng Khoa - phòng B201. (có điểm danh)

Trân trọng thông báo.