Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo lịch gặp GVHD do Cô Phúc hướng dẫn

Thông báo: Sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp do Cô Phúc hướng dẫn sẽ gặp vào chiều ngày 07/5/2014 tại phòng B402 lúc 14h30.

Yêu cầu tất cả các sinh viên đều có mặt.

Trân trọng thông báo!