Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa Tài chính-Ngân hàng thông báo lịch gặp sinh viên do Cô Linh hướng dẫn

Thông báo: Sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp do Cô Linh hướng dẫn sẽ gặp vào sáng ngày 10/5/2014 tại phòng B501 lúc 10h30.

Yêu cầu tất cả các sinh viên đều có mặt.

Trân trọng thông báo!