Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH thông báo lịch gặp sinh viên làm BCTN do cô Thắm hướng dẫn

Thông báo: Sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp do Cô Thắm hướng dẫn sẽ gặp vào chiều ngày 08/5/2014 tại phòng B405 lúc 14h30.

Yêu cầu: Tất cả các sinh viên đều có mặt.

             SV mang đầy đủ các quyển báo cáo đã được sửa và có chữ ký của GVHD.