Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

TB đến những SV do thầy Hùng hướng dẫn BCTT khoá 2010 và thực tập lại.

Thông báo những SV do thầy Hùng hướng dẫn BCTT (khoá 2010 và thực tập lại) sẽ thay đổi lịch gặp lần 6. Cụ thể từ buổi sáng thứ 5 sang sáng thứ 6, lúc 08h00 ngày 16/5/2014 tại văn phòng khoa. Trân trọng thông báo.