Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo đến sinh viên do Thầy Minh hướng dẫn

Thông báo đến sinh viên do Thầy Minh hướng dẫn, các bạn sẽ gặp Thầy vào lúc 10h00 ngày 12/05/2014 tại văn phòng Khoa - phòng B201. (có điểm danh)

Trân trọng thông báo.