Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa Tài chính-Ngân hàng thông báo đến sinh viên thực tập khóa 2010 và thực tập lại

Bộ phận Thực tập Khoa Tài chính - Ngân hàng trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên thực tập khóa 2010 thời gian và địa điểm tổ chức Buổi gặp sinh viên thực tập trước khi thu báo cáo tốt nghiệp:

Thời gian: Thứ 7, ngày 17/05/2014:                                                  

Buổi chiều: 14h00

Địa điểm: Phòng E501 - Cơ sở 3