Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo danh sách báo cáo tốt nghiệp đến các bạn sinh viên thực tập Khóa 2010 và thực tập lại.

/Data/News/367/files/DSSVTHUC_TAP_tehbf.xlsx

/Data/News/367/files/thuctaplaik2010_tzwek.xlsx

Lưu ý:

           - Sinh viên vui lòng Download file về xem xét cột Hợp đồng lao động (nếu có).

         - Sinh viên xem xét nếu có sai sót vui lòng phản hồi lại vào buổi sáng ngày thứ 3 (ngày 20/05/2014) tại Vp Khoa Tài chính ngân hàng. Sinh viên thực tập lại chú ý bổ sung lại đơn vị thực tập.

           - Sinh viên chú ý Số thứ tự của mình, để việc nộp báo cáo được dễ dàng