Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo lịch gặp đến sinh viên BCTN do T. Lộc hướng dẫn

Thông báo lịch gặp đến sinh viên BCTN do T. Lộc hướng dẫn

  - Thời gian: 

      + Sinh viên các lớp 10TC111, 10TC113, 10TC115, 10TC116, Thực tập lại gặp vào thứ 7 ngày 24/05/2014 lúc 14h00.

      + Sinh viên các lớp 10TC120, 10TC123 gặp vào chủ nhật ngày 25/05/2014 lúc 08h00.

-  Địa điểm: B201, cơ sở 1, ĐH Lạc Hồng

-  Nội dung: Kiểm tra Powerpoint, kiểm tra cuốn toàn văn lần cuối.

- Yêu cầu: Chuẩn bị Powerpoint và laptop để trình bày

  Trân trọng thông báo