Thực tập cuối khóa

Tài chính ngân hàng - XXX  »  Thực tập cuối khóa

Thông báo lịch gặp đến sinh viên BCTN do T. Lộc hướng dẫn

Thông báo lịch gặp đến sinh viên BCTN do T. Lộc hướng dẫn

  - Thời gian: 

      + Sinh viên các lớp 10TC111, 10TC113, 10TC115, 10TC116, Thực tập lại gặp vào thứ 7 ngày 24/05/2014 lúc 14h00.

      + Sinh viên các lớp 10TC120, 10TC123 gặp vào chủ nhật ngày 25/05/2014 lúc 08h00.

-  Địa điểm: B201, cơ sở 1, ĐH Lạc Hồng

-  Nội dung: Kiểm tra Powerpoint, kiểm tra cuốn toàn văn lần cuối.

- Yêu cầu: Chuẩn bị Powerpoint và laptop để trình bày

  Trân trọng thông báo