Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH thông báo thời gian tổ chức báo cáo NCKH sinh viên Khóa 2010 cấp Khoa

Khoa TCNH trân trọng thông báo thời gian tổ chức Hội đồng đánh giá NCKH sinh viên cấp khoa khóa 2010.

Về danh sách phân nhóm báo cáo Khoa TCNH sẽ thông báo trong thời gian sau. Đề nghị các bạn sinh viên NCKH khóa 2010 chú ý theo dõi thông tin trên website của Khoa (tránh trường hợp sinh viên coi nhầm nhóm báo cáo hoặc nhầm hội đồng đánh giá)

Sinh viên xem thông báo tại đây