Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo đến sinh viên do Thầy Minh và Cô Linh hướng dẫn

Thông báo đến sinh viên do Thầy Minh và Cô Linh hướng dẫn, các bạn sẽ gặp Thầy Minh vào lúc 18h30 ngày 23/05/2014 tại văn phòng Khoa - phòng B201.(báo cáo thử).

Lưu ý:

Khi đi sinh viên in bài hoàn chỉnh nộp lại, máy laptop trình chiếu.

Trân trọng thông báo.