Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH thông báo thời gian tổ chức Hội nghị báo cáo NCKH sinh viên cấp trường lần thứ 22

Khoa TCNH thông báo thời gian tổ chức Hội nghị báo cáo NCKH sinh viên cấp trường lần thứ 22 như sau:

Thời gian: 07h30, thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2014

Địa điểm: Phòng B203 - Diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị

                 Phòng B405 - Tiểu ban 02 (lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán và Tài chính - Ngân hàng)

Trân trọng./.