Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa Tài chính-Ngân hàng thông báo về việc đăng ký thực tập lại đợt tháng 7/2014

Các bạn sinh viên thực tập lại đợt tháng 7/2014 liên hệ VP Khoa TC-NH (B201) gặp Thầy Quyền để hoàn tất hồ sơ đăng ký thực tập lại.

Số điện thoại Thầy Quyền: 0919 57 1988

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ (12/6/2014 ĐẾN 30/6/2014)