Lớp ngắn hạn

Lớp ngắn hạn

Khoa TC-NH t/b mở lớp hướng dẫn sử dụng SPSS-Eviews để làm nghiên cứu khoa học_Khóa 3

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:       /TB-TCNH                                         Đồng Nai, ngày 10  tháng 09  năm 2012

                                                                    THÔNG BÁO

V/v mở lớp “Sử dụng phần mềm Eviews - SPSS để làm Nghiên cứu khoa học” khóa 3

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và giúp các bạn sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng đang và  chuẩn bị làm báo cáo NCKH nắm được kiến thức lý thuyết và thực hành về phần mềm Eviews- SPSS để có thể tự xử lý các số liệu trong các đề tài NCKH, Khoa Tài chính- Ngân hàng tổ chức lớp “Hướng dẫn sử dụng phần mềm Eviews- SPSS để làm Nghiên cứu khoa học” khóa 3.

- Sau khi học xong, học viên sẽ sử dụng được những công cụ phổ biến của Eviews, SPSS phục vụ cho việc phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - kinh doanh, trong đó chú trọng đến phân biệt và sử dụng các công cụ thống kê thích hợp với điều kiện dữ liệu đang có, đọc hiểu kết quả kết xuất từ máy tính.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng đăng ký:

- Các bạn sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng đang và chuẩn bị làm đề tài Nghiên cứu khoa học.

- Các bạn sinh viên khác trong và ngoài Trường có quan tâm đến Nghiên cứu khoa học.

2. Thời gian:

Thời gian đăng ký: 01/10/2012 đến 20/10/2012

- Thời gian khai giảng lớp học: (dự kiến đầu tháng 11)

- Các bạn sinh viên có nhu cầu học xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS, Eviews vui lòng liên hệ đăng ký và đóng học phí tại Văn phòng Khoa Tài chính- Ngân hàng (Phòng B201- Cơ sở 1- ĐH Lạc Hồng)

3. Quy định tham gia lớp học:

- Học viên đăng ký học trên tinh thần tự nguyện và được cấp biên nhận vào lớp. Do đó, khi tham gia lớp học phải mang theo biên nhận để cán bộ phụ trách lớp kiểm tra vào mỗi buổi học.

- Học viên vừa học lý thuyết vừa thực hành trực tiếp tại phòng máy.

4. Học phí: 600.000 đồng/học viên/60 tiết

(Bao gồm chi phí giảng dạy, chi phí bảo trì máy tính, tài liệu học, chi phí quản lý lớp và các chi phí khác,…)

5. Ban giảng huấn

            - Thầy Ths. Nguyễn Phương Nam (ĐH Kinh tế Tp.HCM).

            - Thầy Nguyễn Quốc Huy (Phó Trưởng Khoa TC-NH, ĐH Lạc Hồng)

            - Thầy Nguyễn Cao Quang Nhật (Khoa TC-NH, ĐH Lạc Hồng).

Lưu ý:

Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Tài chính- Ngân hàng phòng B201, Trường Đại học Lạc Hồng (Cơ sở 1) qua số điện thoại: (061) 3952.923, hoặc 093.4949635 (gặp thầy Lộc).