Lớp ngắn hạn

Lớp ngắn hạn

Thông báo mở lớp "Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS và EVIEWS để làm nghiên cứu khoa học"

THÔNG BÁO

V/v mở lớp “Sử dụng phần mềm EVIEWS - SPSS để làm Nghiên cứu khoa học” khóa 4

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và giúp các bạn sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng đang và  chuẩn bị làm báo cáo NCKH nắm được kiến thức lý thuyết và thực hành về phần mềm Eviews- SPSS để có thể tự xử lý các số liệu trong các đề tài NCKH của mình hiện tại và sau này, Khoa Tài chính- Ngân hàng tổ chức lớp “Sử dụng phần mềm EVIEWS- SPSS để làm Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Tài chính-Ngân hàng” khóa 4.

- Sau khi học xong, học viên sẽ sử dụng được những công cụ phổ biến của Eviews - SPSS phục vụ cho việc phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - kinh doanh, trong đó chú trọng đến phân biệt và sử dụng các công cụ thống kê thích hợp với điều kiện dữ liệu đang có, đọc hiểu kết quả kết xuất từ máy tính.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng đăng ký:

- Các bạn sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng đang và chuẩn bị làm đề tài Nghiên cứu khoa học.

- Các bạn sinh viên khác trong và ngoài Trường có quan tâm đến Nghiên cứu khoa học.

2. Thời gian:

- Thời gian đăng ký: 15/10/2013 – 25/11/2013

- Thời gian khai giảng lớp học: (dự kiến trong tháng 12)

- Các bạn sinh viên có nhu cầu học xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS vui lòng liên hệ đăng ký và đóng học phí tại Văn phòng Khoa Tài chính- Ngân hàng (Phòng B201 -Cơ sở 1- ĐH Lạc Hồng)

3. Quy định tham gia lớp học:

- Học viên đăng ký học trên tinh thần tự nguyện và được cấp biên nhận vào lớp. Do đó, khi tham gia lớp học phải mang theo biên nhận để cán bộ phụ trách lớp kiểm tra vào mỗi buổi học.

- Học viên vừa học lý thuyết vừa thực hành trực tiếp tại phòng máy.

4. Học phí: 600.000 đồng/học viên

(Bao gồm chi phí mời cán bộ giảng, chi phí bảo trì máy tính, tài liệu học, chi phí quản lý lớp và các chi phí khác,…)

5. Nội dung và điều kiện tham dự khóa học (60 tiết)

Điều kiện tham dự khóa học:

- Sinh viên đủ điều kiện và có mong muốn tham gia nghiên cứu khoa học (có ý tưởng nghiên cứu cụ thể hoặc tốt hơn là đã có đề cương nghiên cứu với mục tiêu cụ thể và mô hình nghiên cứu rõ ràng)

- Đề tài có sử dụng mô hình định lượng với dữ liệu chuỗi thời gian (dữ liệu thứ cấp) hoặc dữ liệu chéo được thu thập bằng bảng câu hỏi (dữ liệu sơ cấp)

- Phải nắm vững và tự ôn lại các kiến thức của những môn học đã học: Nguyên lý thống kê, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kinh tế lượng và những môn chuyên ngành có liên quan đến đề tài

- Có những kiến thức căn bản về máy tính (MS Word, Excel, Power Point).

6. Ban giảng huấn

            - Thầy ThS. Nguyễn Phương Nam (ĐH Kinh tế Tp.HCM).

            - Thầy ThS. Nguyễn Quốc Huy (Khoa TC-NH, ĐH Lạc Hồng)

            - Thầy ThS. Nguyễn Cao Quang Nhật (Khoa TC-NH, ĐH Lạc Hồng).

            - Thầy ThS. Đoàn Việt Hùng (Khoa TC-NH, ĐH Lạc Hồng).

 

Lưu ý: Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Tài chính- Ngân hàng, Trường Đại học Lạc Hồng (Cơ sở 1) qua số điện thoại: (061) 3952.923, hoặc 0936981018 (gặp thầy Lộc).