Học bổng

Đại học  »  Học bổng

Học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập

1. Tiêu chí

- Gia đình có sổ hộ nghèo, cận nghèo, giấy xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mẹ thương binh, bệnh binh, già yếu, mất khả năng lao động, tai nạn lao động, sinh viên mồ côi, bị khuyết tật, chất độc da cam, có nhiều anh chị em trong độ tuổi đi học…

- Có điểm trung bình học tập của 1 năm học (2 học kỳ) trước đó từ 6.5 trở lên.

- Không bị các hình thức xử lý, xử phạt trong quá trình học tập, thi cử và các hoạt động khác.

.

2. Mức học bổng

- Mức suất sắc: 100% học phí/1 năm học.

- Mức 1: 50% học phí/1 năm học.

- Mức 2: 35% học phí/1 năm học.

- Mức 3: 25% học phí/1 năm học.

.

Hình ảnh sinh viên nhận học bổng