Học bổng

Đại học  »  Học bổng

Học bổng Hoa trạng nguyên của Tập đoàn Tân Tạo

1. Tiêu chí

Sinh viên đỗ thủ khoa đầu vào.

 

2. Mức học bổng

- Giải thưởng trị giá 3.000.000 đồng;

- Kỷ niệm chương của giải thưởng;

- Được gia nhập Câu lạc bộ Hoa Trạng Nguyên toàn quốc với nhiều hoạt động giao lưu khởi nghiệp, học tập bổ ích.

 

Sinh viên đậu thủ khoa đầu vào nhận học bổng.