Học bổng

Đại học  »  Học bổng

Vay vốn học tập không lãi suất từ Quỹ học bổng quốc tế Công ty Mabuchi - Nhật Bản

Lãnh đạo cao nhất tập đoàn Mabuchi Motor thăm và đề nghị lập quỹ học bổng

tại Trường ĐH Lạc Hồng

1. Tiêu chí

- Sinh viên năm thứ nhất;

- Hạnh kiểm tốt;

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

.

2. Mức vay

- Được vay 1 triệu đồng/tháng. Một năm học có 10 tháng, như vậy sinh viên sẽ được vay 10 triệu/năm;

- Được vay liên tục trong suốt khóa học (4 đến 5 năm, tùy ngành học);

- Lãi suất: 0.0 %.

.

3. Thanh toán tiền vay

- Sinh viên phải hoàn trả dần số tiền đã vay sau khi tốt nghiệp được 3 tháng. 

- Việc trả dần số tiền sẽ được kéo dài từ 4 đến 5 năm, tùy ngành học.

Ví dụ: Sinh viên học năm nhất ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 muốn vay tiền, thì mốc thời gian các giai đoạn như sau:

         Vay tiền:

        + Từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017: sinh viên năm nhất, được vay 10 triệu/năm.

        + Từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018: sinh viên năm hai, được vay 10 triệu/năm.

        + Từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019: sinh viên năm ba, được vay 10 triệu/năm.

        + Từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020: sinh viên năm tư, được vay 10 triệu/năm.

        + Từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021: sinh viên năm năm (4.5 năm), được vay 5 triệu/học kỳ.

       Tổng số tiền được vay là 45 triệu. Do ngành Công nghệ thông tin học đào tạo trình độ đại học với thời gian là 4.5 năm.

         Thanh toán:

        + Sinh viên tốt nghiệp đúng hạn là tháng 11/2021.

        + Sau 3 tháng, tức tháng 2/2022, sinh viên tiến hành trả lại tiền đã vay.

        + Mỗi tháng trả 1 triệu, mỗi năm trả 10 triệu.

        + Trả trong vòng 4.5 năm (do đã vay trong 4.5). Nếu sinh viên có khả năng về tài chính, thì có thể thanh toán sớm hơn thời hạn quy định.

.

4. Liên hệ

Sinh viên năm nhất muốn vay vốn học tập, vui lòng liên hệ:

Cô Mỹ Lệ, Phòng Đào tạo, cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Điện thoại (061) 3.953.126.

.

Lưu ý: Tại Việt Nam, chỉ có 3 trường đại học được Quỹ học bổng quốc tế Công ty Mabuchi - Nhật Bản tài trợ vay vốn với lãi suất 0.0%, trong đó có Trường Đại học Lạc Hồng.