Liên kết

Thông báo thi lại tốt nghiệp trung cấp 2012

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo với các bạn sinh viên lớp 09TTKT06,TTKT04,TTKT05

1. Các bạn sinh viên thuộc các lớp trên, thi rớt tốt nghiệp đợt thi tháng 10/2011 nhanh chóng đến TT Ngoại ngữ - Tin học để đăng ký thi lại

2. Lệ phí 300.000/môn thi, những môn nào <5 đều phải đăng ký thi lại

3. Thời gian bắt đầu từ ngày 24/5/2012 - 10/6/2012

4. Những bạn nào đăng ký ngoài thời gian trên sẽ không được giải quyết

5. Xem danh sách tại đây

6. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ : T.Vũ - 0948945486