Liên kết

Thông báo khẩn, Lịch ôn thi tốt nghiệp

Trung tâm Ngoại ngữ - tin học thông báo đến các bạn sinh viên lớp 09TTKT08, 10TTKT01 lịch ôn thi tốt nghiệp trung cấp. Vì lợi ích của các bạn, nên mong mọi người quan tâm theo dõi lịch học, và đi học đầy đủ

ngày môn phòng
25/6/2012 Chính trị D502
27/6/2012 Chính trị D206
26/6/2012 Kế toán máy PM8 (D103)
28/6/2012 Kế toán máy PM8 (D103)
29/6/2012 Kế toán tài chính D206
1/7/2012 Kế toán tài chính D206 (sáng + chiều)