Liên kết

Gia hạn ngày xét tốt nghiệp

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo

Như đã đưa tin về việc xét tốt nghiệp trung cấp kế toán cho các bạn lớp 09TTKT08, 10TTKT01. Nay trung tâm sẽ gia hạn cho ngày xét tốt nghiệp đến hết ngày 01/11/2012. Đề nghị các bạn đã đậu tốt nghiệp đến hoàn thành thủ tục để sớm nhận bằng