Đoàn Hội

Danh sách đối tượng bắt buộc tham gia cuộc thi viết nhật ký cá nhân V/v Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đây là những đối tượng bắt buộc tham gia cuộc thi viết nhật ký cá nhân V/v Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề nghị sinh viên hoàn thành đúng tiến độ và nộp về VP. Đoàn Trường trước ngày 30/04/2014.

Danh sách đối tượng tham gia, sinh viên xem tại đây