Tham quan Lạc Hồng

Sinh viên tương lai  »  Tham quan Lạc Hồng

Thư viện

Thư viện trực thuộc Trung tâm Thông tin Tư liệu của Nhà trường. Thư viện có tổng diện tích 1000m2. Thời gian vừa qua, thư viện đã được nâng cấp, hoàn thiện CSVC, có hệ thống mạng wifi, điều hòa nhiệt độ cho toàn thư viện.

Về vốn tài liệu: hiện có hơn 8.000 tựa sách in (gần 18.000 cuốn sách) bao gồm sách tham khảo tiếng Việt, sách tham khảo ngoại văn chủ yếu là tiếng Anh, giáo trình, từ điển, báo cáo NCKH cấp trường, luận văn ThS, các bài giảng, giáo trình do Nhà trường biên soạn dạng file.
Từ năm 2015, Nhà trường đã hợp tác với Công ty TNHH Tài liệu trực tuyến Vina xây dựng, phát triển và vận hành thư viện số. Bạn đọc có thể truy cập và tham khảo tài liệu tại trang http://thuvienso.lhu.edu.vn.
Thư viện bổ sung thường kỳ giáo trình, sách tham khảo, đặc biệt là sách tham khảo ngoại văn phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Ngoài ra, thư việc còn có các tài liệu, sách báo về chính trị, văn hóa, lịch sử, giải trí đáp ứng nhu cầu của người đọc.
Về cơ sở vật chất: Thư viện gồm phòng mượn, phòng đọc, phòng học nhóm, hệ thống bàn học với máy tính phục vụ cho bạn đọc trong việc học tập, tra cứu, và truy cập internet.
 

Thư viện Trường Đại học Lạc Hồng.

Phòng đọc của Thư viện.