Các ngành học

Tuyển sinh  »  Các ngành học


Ngành Việt Nam học

1. Mã ngành…… 7.31.06.30

.

2. Tổ hợp môn xét tuyển

- Văn, sử, địa (C00);

- Toán, văn, anh văn (D01);

- Toán, văn, sử (C03);

- Toán, văn, địa (C04).

.

3. Hệ đào tạo, thời gian đào tạo 

Đại học chính quy, thời gian 4.0 năm.

.

4. Mục tiêu đào tạo

Ngành Việt Nam học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học (và cả về tiếng việt trong trường hợp sinh viên là người nước ngoài). Chương trình cũng nhằm bồi dưỡng và nâng cao trình độ tiếng việt và hiểu biết về đất nước Việt Nam cho những người gốc Việt ở nước ngoài.

Về khả năng, kỹ năng: Sinh viên nếu là người nước ngoài còn được rèn luyện những kỹ năng trong sử dụng tiếng việt, thông thạo trong phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và tiếng việt.

.
5. Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành Việt Nam học sẽ được học về:

- Cơ sở ngôn ngữ học;

- Văn học dân gian Việt Nam;

- Lịch sử Việt Nam;

- Các dân tộc ở Việt Nam;

- Địa lý Việt Nam;

- Kinh tế Việt Nam;

- Cơ sở văn hóa Việt Nam;

- Lịch sử văn học Việt Nam;

- Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại.

.
6. Cơ hội việc làm

Sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau

- Hướng dẫn viên du lịch;

- Giảng dạy;

- Biên - Phiên dịch tiếng Việt.

.
7. Tài nguyên

- Tài liệu tham khảo

- Giáo trình bài giảng

.

8. Tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Lạc Hồng

Các bạn vui lòng truy cập vào link sau: http://dp.lhu.edu.vn/


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,119,549       1/158