Các ngành học

Tuyển sinh  »  Các ngành học

Ngành Kinh tế - Ngoại thương

1. Mã ngành…… 7.31.01.01

.

2. Tổ hợp môn xét tuyển

- Toán, lý, hóa (A00);

- Toán, lý, anh văn (A01);

- Toán, văn, anh văn (D01);

- Toán, văn, lý (C01).

.

3. Hệ đào tạo, thời gian đào tạo

Đại học chính quy, thời gian 3.5 năm.

Các bạn sinh viên lớp 08NT111 thực tập tại công ty may Việt Thắng

chụp hình chung với cán bộ của công ty

.

4. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương của chuyên ngành kinh tế và kiến thức cơ sở ngành; kiến thức chuyên ngành về quan hệ kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế; kiến thức thực tế về hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, quản lý nhà nước; kỹ năng thực hiện và điều hành hoạt động xuất nhập khẩu: soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, văn bản, chứng từ trong hoạt động xuất nhập khẩu; nghiệp vụ giao nhận, vận tải, bảo hiểm, thanh toán quốc tế…; kỹ năng nghiên cứu, xúc tiến marketing thị trường xuất nhập khẩu, kỹ năng tham gia hoạch định và quản lý các dự án sản xuất – kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp, khả năng phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô

.
5. Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành này sẽ được đào tạo sâu về:

-  Marketing căn bản, marketing quốc tế;

-  Kinh tế học quốc tế;

-  Lý thuyết tài chính – tiền tệ;

-  Luật kinh tế;

-  Chuyển giao công nghệ quốc tế;

-  Kinh tế tài nguyên và môi trường;

-  Luật thương mại quốc tế;

-  Kinh tế đối ngoại, tài chính quốc tế, kinh doanh quốc tế;

-  Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế, quản trị tài chính.

.

6. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành này có thể tham gia vào mọi hoạt động có liên quan đến thương mại và đầu tư quốc tế hoặc làm việc tại: 

-  Các doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu;

-  Các lĩnh vực logistics, vận tải, giao nhận quốc tế;

-  Các bộ phận kinh doanh, tiêu thụ, cung ứng, marketing, kế hoạch, xuất nhập khẩu;

-  Phòng thanh toán quốc tế, bộ phận quản lý ngoại hối, tín dụng;

-  Các ngân hàng thương mại;

-  Các công ty đa quốc gia;

-  Các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp bộ đến địa phương như: Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, sở công thương, sở kế hoạch và đầu tư;

-  Các khu công nghiệp, khu chế xuất;

-  Các viện nghiên cứu kinh tế, các trường đại học;

Sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau:

-  Cán bộ quản lý;

-  Chuyên viên kinh doanh;

-  Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế;

-  Chuyên gia nghiên cứu thị trường;

-  Chuyên gia marketing quốc tế;

-  Chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng;

-  Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế;

-  Chuyên gia xúc tiến thương mại;

-  Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế;

-  Chuyên gia tư vấn luật thương mại quốc tế;

-  Nhân viên ngân hàng ở khâu thanh toán quốc tế, khai báo hải quan;

-  Chuyên viên tại các doanh nghiệp có liên quan đến các yếu tố quốc tế như xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư quốc tế, kinh doanh quốc tế;

-  Chuyên viên giao dịch thương mại quốc tế, Hải quan, Vận tải - bảo hiểm, thanh toán - tín dụng quốc tế, thị trường chứng khoán.

.

7. Tài nguyên

Tài liệu tham khảo

Giáo trình bài giảng

.

8. Tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng

Các bạn vui lòng truy cập vào link sau: http://qt.lhu.edu.vn/