Các ngành học

Tuyển sinh  »  Các ngành học

Ngành Ngôn ngữ Anh

1. Mã ngành….. 7.22.02.01

.

2. Tổ hợp môn xét tuyển

- Toán, văn, anh văn (D01);

- Toán, anh văn, sử (D09);

- Toán, anh văn, địa (D10);

- Toán, lý, anh văn (A01).

.

3. Hệ đào tạo, thời gian đào tạo

- Đại học chính quy, thời gian 4.0 năm;

- Cao đẳng nghề, thời gian 2.5 năm;

- Văn bằng 2, thời gian 2 năm.

Sinh viên đang học tại phòng Lab.

.

4. Mục tiêu đào tạo

Ngành ngôn ngữ tiếng Anh đào tạo cử nhân ngành có đủ kiến thức, kỹ năng làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh; cung cấp cho sinh viên có kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ; rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

.

5. Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được học về:

- Kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh;

- Ngữ âm, âm vị học, ngữ pháp, ngữ nghĩa học, hình vị học;

- Văn học Anh – Mỹ, văn hóa Mỹ, văn hóa Anh;

- Biên, phiên dịch Anh - Việt và Việt - Anh.

.

6. Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Anh có thể làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh sau:

- Các cơ quan, tổ chức đối ngoại, kinh tế, văn hóa, ngoại giao;

- Các công ty, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng;

- Các công ty trong và ngoài nước họat động trong các lĩnh vực thương mại, kinh doanh;

- Các công ty, tổ chức họat động trong lĩnh vực dịch thuật;

- Các trường học, trung tâm ngoại ngữ.     

Hoặc làm việc tại các vị trí, chức danh sau:

- Chuyên viên dịch thuật;

- Tổ trưởng các tổ nghiệp vụ: kinh doanh, tiếp thị, quản trị bán hàng, dịch vụ khách hàng;

- Thư ký Ban Giám đốc;

- Trợ lý Giám đốc;

- Giáo viên dạy tiếng Anh;

- Hướng dẫn viên du lịch.

.

7. Tài nguyên 

- Tài liệu tham khảo

- Giáo trình bài giảng

- Phòng Lab

.

8. Tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Lạc Hồng

Các bạn vui lòng truy cập vào link sau: http://ed.lhu.edu.vn/