Các ngành học

Tuyển sinh  »  Các ngành học

Ngành Tài chính – Ngân hàng

1. Mã ngành……7.34.02.01

.

2. Tổ hợp môn xét tuyển

- Toán, lý, hóa (A00);

- Toán, lý, anh văn (A01);

- Toán, văn, anh văn (D01);

- Toán, văn, lý (C01).

.

3. Hệ đào tạo, thời gian đào tạo

-  Đại học chính quy, thời gian đào tạo 3.5 năm;

-  Cao đẳng nghề liên thông lên Đại học, thời gian đào tạo 2.5 năm;

-  Văn bằng 2, thời gian đào tạo 2 năm;

-  Cao học, thời gian đào tạo 1.5 năm.

 

 

30% nhân viên Sacombank Đồng Nai là sinh viên Đại học Lạc Hồng.

.

4. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Tài chính Ngân hàng có phẩm chất chính trị, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

.

5. Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng sẽ học: 

-   Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô;

-   Nguyên lý thống kê kinh tế, Nguyên lý kế toán;

-   Luật kinh tế, Kinh tế lượng;

-   Nhập môn Tài chính – Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp;

-   Kiến thức kinh tế tài chính hiện đại trên thế giới;

-   Kiến thức tài chính doanh nghiệp hiện đại, quản trị tài chính;

-   Tài chính quốc tế;

-   Đầu tư chứng khoán;

-   Phân tích tài chính, hệ thống thông tin tài chính, thị trường chứng khoán, nghiệp vụ ngân hang;

-   Quản lý hệ thống tài chính ngân hàng và hoat động kinh doanh của các tổ chức tín dụng;

-   Lập và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia;

-   Nguyên tắc cơ bản về quản trị và kinh doanh trong các tổ chức tín dụng và bảo hiểm,...

 

.

6. Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính- Ngân hàng có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

-   Các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư,  công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khóan;

-   Các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty kế toán - kiểm toán.

Sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau:

-   Giám đốc tài chính;

-   Giám đốc các chi nhánh ngân hang;

-   Chuyên viên tín dụng;

-   Chuyên viên phân tích tài chính;

-   Chuyên viên môi giới chứng khoán;

-   Chuyên viên phân tích và đầu tư chứng khoán;

-   Chuyên viên kinh doanh ngoại hối;

-   Chuyên viên thanh tóan quốc tế;

-   Chuyên viên quản trị rủi ro.

.

7. Tài nguyên

-   Tài liệu tham khảo

-   Giáo trình bài giảng

.

8. Tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng

Các bạn vui lòng truy cập vào link sau: http://tckt.lhu.edu.vn/