Các ngành học

Tuyển sinh  »  Các ngành học

Ngành Quản trị kinh doanh

1. Ngành Quản trị kinh doanh chia làm 2 phân ngành

-  Quản trị kinh doanh;

-  Quản trị nhà hàng - khách sạn.

.

2. Mã ngành........ 7.34.01.01

.

3. Tổ hợp môn xét tuyển

- Toán, lý, hóa (A00);

- Toán, lý, anh văn (A01);

- Toán, văn, anh văn (D01);

- Toán, văn, lý (C01).

Câu lạc bộ kinh tế: Tập huấn "Kỹ năng mềm" cho sinh viên.

.

4. Hệ đào tạo, thời gian đào tạo

-  Đại học chính quy, thời gian 3.5 năm;

-  Cao đẳng nghề, thời gian 2.5 năm;

-  Hoàn chỉnh kiến thức, 1.5 năm;

-  Văn bằng 2, thời gian 2 năm;

-  Cao học, thời gian 1.5 năm.

.

5. Mục tiêu đào tạo

Ngành này đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức các hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

.

6. Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm

Về cơ bản, sinh viên quản trị kinh doanh sẽ được học:

-  Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô;

-  Marketing căn bản;

-  Kinh tế lượng;

-  Nguyên lý kế toán;

-  Quản trị học, quản trị nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị tài chính.

Tùy chuyên ngành đào tạo sẽ  được học chuyên sâu các môn học thuộc chuyên ngành đó. Trong đó:

.

6.1. Chuyên ngành quản trị kinh doanh

Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng quản lý doanh nghiệp trong tương lai với những kiến thức về quản lý ở tầm vi mô tương đối bài bản và toàn diện, nắm vững các kỹ năng tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của các công ty, xí nghệp trong và ngoài nước; các cán bộ xuất nhập khẩu, chuyên viên trong lĩnh vực kinh doanh chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

-  Quản trị dự án kinh doanh (Marketing, logistic kinh doanh, tài chính…);

-  Tổ chức và quản trị bán hàng (bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khầu) của tất cả các loại hình doanh nghiệp thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ; 

-  Quản trị cung ứng, quản trị phát triển thử nghiệm và đánh giá sản phẩm dịch vụ thương mại và hệ thống kênh phân phối;

-  Nghiên cứu và triển khai các vấn đề quản trị doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư,....

.

6.2. Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách sạn

Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức nền tảng về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn, cũng như trình độ thông thạo ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các doanh nghiệp du lịch (hãng du lịch và lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch và vui chơi giải trí liên hợp…), các cơ quan quản lý du lịch nhà nước (Tổng cục Du lịch, sở văn hóa – thể thao và du lịch…) và các tổ chức đào tạo, nghiên cứu du lịch.

Ngoài ra, ngành còn có Câu lạc bộ kinh tế để nâng cao kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên trong quá trình học và sau khi ra trường sẽ tự tin hơn và làm việc hiệu quả hơn.

.

7. Tài nguyên

Tài liệu tham khảo

Giáo trình bài giảng

.

8. Tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng

Các bạn vui lòng truy cập vào link sau: http://qt.lhu.edu.vn/