Các ngành học

Tuyển sinh  »  Các ngành học


Ngành Đông Phương học

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Ngành Đông Phương học chia làm 2 chuyên ngành

- Nhật Bản học;

- Hàn Quốc học;

- Mã ngành….. 7.31.06.08

- Tổ hợp môn xét tuyển

- Văn, sử, địa (C00);

- Toán, văn, anh văn (D01);

- Toán, văn, sử (C03);

- Toán, văn, địa (C04).

1.2 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

- Ngôn ngữ Trung Quốc..

- Mã ngành….. 7.22.02.04

- Tổ hợp môn xét tuyển

Toán, văn, anh văn (D01)

Toán, sử, anh văn (D09)

Toán, địa, anh văn (D10)

Văn, địa, anh văn (D15)

..

4. Hệ đào tạo, thời gian đào tạo

Đại học chính quy, thời gian 4.0 năm. 

Sinh viên có thể chọn 1 trong 3 ngôn ngữ sau đựơc đào tạo tại trường

.

II. TỔNG QUAN TỪNG CHUYÊN NGÀNH

1. Nhật bản học

Sôi động Sắc màu Đông Phương 

1.1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Nhật Bản học trang bị cho người học những kiến thức chung về chính trị xã hội và kiến thức khoa học cơ bản làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức chuyên ngành tiếng Nhật Bản; các kiến thức về các bình diện của ngôn ngữ Nhật Bản (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa…). Từ đó, người học có thể sử dụng tiếng Nhật như một công cụ để làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; có kiến thức về văn hóa giao tiếp của người Nhật Bản; sử dụng tương đối thành thạo tiếng Nhật trong giao tiếp thông thường và một số chuyên ngành cụ thể.

.

1.2. Chương trình đào tạo

Sinh viên sẽ được học về:

- Kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Nhật;

- Ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học, ngữ dụng học tiếng Nhật;

- Lịch sử, văn hóa, văn học tiếng Nhật;

- Tiếng Nhật tổng hợp, luật pháp, hành chính – văn phòng, kinh tế - thương mại, chính trị - ngoại giao, kiến trúc – xây dựng, y học, du lịch – khách sạn;

- Thực hành dịch, lý thuyết dịch,...

.

1.3. Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc trong:

- Các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại;

- Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Nhật Bản;

- Những cơ quan có sử dụng tiếng Nhật ở Việt Nam hoặc ở các nước sở tại và các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Các khu du lịch, trường học, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm nghiên cứu.

Hoặc các vị trí sau:

- Chuyên viên dịch thuật;

- Cán bộ ngoại giao;

- Trợ lý;

- Thư ký;

- Giáo viên;

- Hướng dẫn viên du lịch.

.

1.4. Tài nguyên

- Tài liệu tham khảo

- Giáo trình bài giảng

- Phòng tư liệu Nhật Bản

.

2. Hàn quốc học

Đội ngũ giảng viên ngành Hàn Quốc học - Khoa Đông Phương

2.1. Mục tiêu đào tạo

Ngành Hàn Quốc học cung cấp kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, lịch sử phát triển quốc gia, đời sống chính trị, xã hội Hàn Quốc hiện đại cũng như quan hệ kinh tế, chính trị giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Người học được rèn luyện các kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin; thực hiện giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc dưới dạng nói, nghe, đọc, viết; dịch thuật, hướng dẫn du lịch, phục vụ các hội nghị chuyên đề sử dụng tiếng Hàn Quốc.

.

2.2. Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành này sẽ được đào tạo;

- Kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Hàn;

- Ngữ âm – hình thái học, cú pháp học, từ vựng học;

- Lịch sử văn học Hàn Quốc, đất nước Hàn Quốc;

- Phân tích văn bản, ngữ nghĩa học, phong cách học, ngữ dụng học, ngôn ngữ học xã hội, lịch sử tiếng Hàn Quốc, giao thoa văn hóa các nước;

- Biên - Phiên dịch tiếng Hàn,...

.

2.3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân tiếng Hàn Quốc có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Hàn như:

- Các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Hàn Quốc;

- Các tổ chức hữu nghị và các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Trường học, trung tâm ngoại ngữ, viện nghiên cứu; 

- Khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, bảo tang.

Hoặc các vị trí, chức danh sau:

- Cán bộ ngoại giao;

- Nhân viên văn phòng;

- Thư ký;

- Trợ lý giám đốc;

- Chuyên viên dịch thuật;

- Hướng dẫn viên du lịch;

- Giáo viên dạy tiếng Hàn. 

.

2.4. Tài nguyên

Tài liệu tham khảo

Giáo trình bài giảng

Phòng tư liệu Hàn Quốc

.

3. Ngôn ngữ Trung quốc

Cuộc thi nhịp cầu Hán ngữ của CLB tiếng Trung - Đại học Lạc Hồng.

3.1. Mục tiêu đào tạo

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc cung cấp cho sinh viên kiến thức khoa học xã hội, nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết đối với chuyên gia ngôn ngữ; năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết), bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; những kiến thức cần biết về lý luận dịch, kỹ năng – kỹ thuật nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch; các kiến thức cơ bản về sư phạm học, giáo dục học và phương pháp dạy tiếng Trung Quốc.

.

3.2. Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc sẽ được học về:

- Kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Trung;

- Ngữ văn âm tự, cú pháp, từ vựng học tiếng Trung Quốc;

- Tiếng Trung Quốc học cổ đại, từ pháp tiếng Trung Quốc;

- Đất nước học, trích giảng văn học, lịch sử văn học;

- Tiếng Trung Quốc tổng hợp;

- Biên - Phiên dịch tiếng Trung.

.

3.3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành này có thể làm tại các cơ quan có dùng tiếng Trung sau

- Các cơ quan ngoại giao như sở ngoại vụ, các tổng lãnh sự quán, văn phòng ngoại giao;

- Các tổ chức hữu nghị;

- Các công ty xí nghiệp, khách sạn, nhà hàng, bảo tang;

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, viện;

- Trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học.

Hoặc các chức vụ sau:

- Cán bộ ngoại giao; 

- Chuyên viên dịch thuật;

- Trợ lý, thư ký Giám đốc;

- Giáo viên dạy tiếng Trung;

- Hướng dẫn viên du lịch.

.

3.4. Tài nguyên

- Tài liệu tham khảo

- Giáo trình bài giảng

.

III. TÌM HIỂU THÊM VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Các bạn vui lòng truy cập vào link sau: http://dp.lhu.edu.vn/


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,098,937       1/83