Các ngành học

Tuyển sinh  »  Các ngành học

Ngành Công nghệ sinh học

1. Mã ngành….. 7.42.02.01

.

2. Tổ hợp môn xét tuyển 

- Toán, lý, hóa (A00);

- Toán, hoá, sinh (B00);

- Toán, văn, hóa (C02);

- Toán, văn, anh văn (D01).

.

3. Hệ đào tao, thời gian đào tạo

Đại học chính quy, thời gian 4.0 năm 

Sinh viên đang thực hành tại phòng thí nghiệm.

.

4. Mục tiêu đào tạo

Ngành công nghệ sinh học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về; nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và công nghệ sinh học.

Đồng thời, ngành này còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành ngề nghiệp cần thiết như thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của công nghệ sinh học.

.

5. Chương trình đào tạo

Ngoài khối kiến thức giáo dục đại cương, sinh viên ngành công nghệ sinh học sẽ được học:

- Hóa học phân tích, Thực tập hóa học phân tích;

- Tế bào học;

- Sinh học phân tử;

- Hoá học hữu cơ, tiến hóa và đa dạng sinh học;

- Nhập môn công nghệ sinh học;

- Sinh học chức năng động - thực vật;

- Vi sinh vật học;

- Di truyền học, kỹ thuật di truyền, hóa sinh học;

- Ứng dụng tin học trong sinh học,...

.

6. Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể: 

- Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học;

- Làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau: y tế, dược phẩm, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, môi trường...

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông, lâm, ngư, y dược, khoa học hình sự, công nghiệp nhẹ; tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược;

- Đảm nhậm các công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về sinh học, sinh học thực nghiệm và công nghệ sinh học ở các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các bệnh viện, các công ty sản xuất dược, giống cây trồng vật nuôi, sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu;

- Tiếp tục theo học các bậc sau đại học.

Sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau:

- Cán bộ giảng dạy;

- Cán bộ nghiên cứu;

- Chuyên viên kỹ thuật, phát triển sản phẩm;

- Nhân viên quản lý chất lượng của các trung tâm, các công ty.

.

7. Tài nguyên

- Tài liệu tham khảo

- Giáo trình bài giảng

- Phòng thí nghiệm

.

8. Tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường, Trường Đại học Lạc Hồng

Các bạn vui lòng truy cập vào link sau: http://cee.lhu.edu.vn/