Các ngành học

Tuyển sinh  »  Các ngành học

Ngành Khoa học môi trường

1. Mã ngành….. 7.44.03.01

.

2. Tổ hợp môn xét tuyển 

- Toán, lý, hóa (A00);

- Toán, hoá, sinh (B00);

- Toán, văn, hóa (C02);

- Toán, văn, anh văn (D01).

.

3. Hệ đào tạo, thời gian đào tạo 

Đại học chính quy, thời gian 4.0 năm.

Sinh hoạt câu lạc bộ Sinh học  - Môi trường.

.

4. Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cơ sở của ngành môi trường; phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu, giảng dạy điều hành trong lĩnh vực môi trường; trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra, năng lực thực thi các biện phát xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường.

.

5. Chương trình đào tạo

Ở khối kiến thức chuyên ngành, tùy theo chuyên ngành, sinh viên khoa học môi trường sẽ được học:

- Quan trắc môi trường;

- Hệ thống quản lý môi trường, kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường;

- Quản lý môi trường khu vực, sinh thái môi trường;

- Chỉ thị sinh học môi trường;

- Hóa học môi trường đất;

- Quản lý và sử dụng chất thải nông nghiệp;

- Quy hoạch sử dụng bền vững đất đai;

- Hóa chất nông nghiệp;

- Ứng dụng công cụ mô hình hóa và hệ thống tin địa lý;

- Phương pháp đánh giá biến động ôzôn khí quyển;

- Mô hình quá trình phóng xạ khí quyển, biến đổi khí hậu,....

.

6. Cơ hội việc làm

Cử nhân khoa học môi trường sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực nhận công tác tại

- Các trường đại học, cao đẳng;

- Các bộ, các tổng cục, các sở ban ngành địa phương có liên quan đến quản lý, đánh giá và quy hoạch môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên;

- Các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, công an, cũng như các viện nghiên cứu trong lĩnh vực trên.

.

7. Tài nguyên

- Tài liệu tham khảo

- Giáo trình bài giảng

- Phòng thí nghiệm

.

8. Tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường, Trường Đại học Lạc Hồng

Các bạn vui lòng truy cập vào link sau: http://cee.lhu.edu.vn/