Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Thông Báo Lịch Học Các Lớp Dầu Giây (Ngày 4/4/2015)

Thứ bảy ngày 4/4/2015 lớp 12KD411 học lại môn Toeic 1.

Thứ bảy ngày 4/4/2015 lớp 14KD411 học môn Toeic 1. (14KD511 nghĩ)

Thứ bảy ngày 4/4/2015 lớp Dược 14DD411 đi học bình thường.

Trân Trọng.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  194,750       1/466