Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Thông Báo Lịch Học Các Lớp Dầu Giây (Ngày 4/4/2015)

  Thứ bảy ngày 4/4/2015 lớp 12KD411 học lại môn Toeic 1.

  Thứ bảy ngày 4/4/2015 lớp 14KD411 học môn Toeic 1. (14KD511 nghĩ)

  Thứ bảy ngày 4/4/2015 lớp Dược 14DD411 đi học bình thường.

  Trân Trọng.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    166,155       1/466