Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Xét Cấp Bằng Tốt Nghiệp (12KD411, 12KD511)

1. Thông tin về điều kiện và tình trạng xét tốt nghiệp: nếu thiếu sót điểm hay sai điểm. Liên hệ Hiển để hoàn tất điểm.

http://xettotnghiep.lhu.edu.vn/

2. Tải văn bản xin cấp bằng tốt nghiệp. Ghi đầy đủ các thông tin photo ra 1 bảng nộp tại cơ sở dầu giây, 1 bảng không cần photo gửi qua mail của mình để theo dõi. Email: hienandroid.tm@gmail.com

http://www.mediafire.com/download/0ub5o385cg38tol/MauCapBangTotNghiep2014_msncu.docx

Chú ý: khi ghi thông tin vào văn bản kiểm tra mình có đầy đủ các chứng chỉ anh văn, gdqp...

Trân Trọng.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,672       1/249