Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Xét Cấp Bằng Tốt Nghiệp (12KD411, 12KD511)

  1. Thông tin về điều kiện và tình trạng xét tốt nghiệp: nếu thiếu sót điểm hay sai điểm. Liên hệ Hiển để hoàn tất điểm.

  http://xettotnghiep.lhu.edu.vn/

  2. Tải văn bản xin cấp bằng tốt nghiệp. Ghi đầy đủ các thông tin photo ra 1 bảng nộp tại cơ sở dầu giây, 1 bảng không cần photo gửi qua mail của mình để theo dõi. Email: hienandroid.tm@gmail.com

  http://www.mediafire.com/download/0ub5o385cg38tol/MauCapBangTotNghiep2014_msncu.docx

  Chú ý: khi ghi thông tin vào văn bản kiểm tra mình có đầy đủ các chứng chỉ anh văn, gdqp...

  Trân Trọng.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    158,031       1/134