Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Thông báo các bạn lớp 14KD411,14KD511,14DD411,12KD411 lịch thi ngày 26/04

Ngày 26/04/2015 

1, Lớp 14KD411, 14KD511 Thi môn Những nguyên lý CBCN Mác Lenin, thời gian: 8h00 

2, Lớp 14KD411, 12KD411 thi môn Toeic 1 , thời gian:  9h30

3 Lớp 14DD411 Thi môn Sinh học tế bào , Thời gian :16h00

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,763       2/255