Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Thông báo các bạn lớp 14KD411,14KD511,14DD411,12KD411 lịch thi ngày 26/04

  Ngày 26/04/2015 

  1, Lớp 14KD411, 14KD511 Thi môn Những nguyên lý CBCN Mác Lenin, thời gian: 8h00 

  2, Lớp 14KD411, 12KD411 thi môn Toeic 1 , thời gian:  9h30

  3 Lớp 14DD411 Thi môn Sinh học tế bào , Thời gian :16h00

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    158,024       1/135