Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Thông báo lịch học, lịch đi thực hành và lịch thi lớp 14DD411

Ngày 23/05/2015 : Học hóa ĐC

Ngày 24/05/2015 : Học toán cao cấp - XS thống kê

Ngày 30/05/2015 : 7h00 thực hành hóa tại cơ sở 6 đến 8h45( Biên Hòa)

                               9h30 thi hết môn : sinh học đại cương ( phòng máy CS1) Biên Hòa)

                               Chiều 1h thực hành hóa

Ngày 31/05/2015: học lý thuyết tại cơ sở Dầu Giây ( toán cao cấp - XS Thống kê)

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,747       1/834