Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Lịch học ngày 06.07/06/2015

  Ngày 06/06/2015:Lớp 14KD411 bắt đầu học môn Toeic 2 ( Lớp 14KD511 không học môn Toeic được nghỉ)

                              :Lớp 14DD411 đi thực hành hóa, sinh ở Cơ sở 6 Biên Hòa

  Ngày 07/06/2015 :Lớp 14DD411 học môn Toán cao cấp 

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    166,157       1/461