Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Lịch học ngày 06.07/06/2015

Ngày 06/06/2015:Lớp 14KD411 bắt đầu học môn Toeic 2 ( Lớp 14KD511 không học môn Toeic được nghỉ)

                            :Lớp 14DD411 đi thực hành hóa, sinh ở Cơ sở 6 Biên Hòa

Ngày 07/06/2015 :Lớp 14DD411 học môn Toán cao cấp 

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  182,681       1/192