Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Lịch thi , Lịch học lớp Dược 14DD411

Ngày 28/06/2014: 13H30 Lớp 14DD411 thi môn Vật lý đại cương tại cơ sở Dầu Giây

Ngày 20,27/06/2015 học thực hành tại Biên Hòa

Ngày 21,28/06/2015 học toán cao cấp -Xác Suất thống kê tại Dầu Giây

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,668       1/249