Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Lịch thi , Lịch học lớp Dược 14DD411

  Ngày 28/06/2014: 13H30 Lớp 14DD411 thi môn Vật lý đại cương tại cơ sở Dầu Giây

  Ngày 20,27/06/2015 học thực hành tại Biên Hòa

  Ngày 21,28/06/2015 học toán cao cấp -Xác Suất thống kê tại Dầu Giây

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    166,151       1/468