Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Lịch thi hết môn và lịch học lớp 12KD411, 12KD511

  Lớp 14KD411 Ngày 19/07/2015 lúc 14h thi môn: Toeic 2, Nguyên lý thống kê kinh tế

  Lớp 14KD411,14KD511 nghỉ hè đến ngày 08/08/2015 bắt đầu học lại. Lịch cụ thể thông báo sau.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    160,178       1/219