Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Lịch thi hết môn và lịch học lớp 12KD411, 12KD511

Lớp 14KD411 Ngày 19/07/2015 lúc 14h thi môn: Toeic 2, Nguyên lý thống kê kinh tế

Lớp 14KD411,14KD511 nghỉ hè đến ngày 08/08/2015 bắt đầu học lại. Lịch cụ thể thông báo sau.

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  182,447       1/213